Dostęp do kont Linux z komputerów biblioteki Wydziału

Dostęp do kont w systemie Linux możliwy jest z komputerów biblioteki Wydziału.

Połączenie wykonywane jest za pomocą programów VcXsrv/PuTTY/WinSCP działających w systemie Windows. Szczegółowe instrukcje znajdują się w bibliotece.