Prace magisterskie/licencjackie w zasobach SPK

  • Ze względu na liczbę prac magisterskich/licencjackich, jakie rokrocznie powstają na Wydziale FAIS, co do zasady nie jest możliwe korzystanie z zasobów SPK (serwerów, baz danych, itp.) do ich tworzenia/publikacji. Zapewnienie koniecznych dla rozwoju pracy dyplomowej zasobów komputerowych należy do zakładu, gdzie praca taka jest promowana.
  • Biorąc pod uwagę przeprowadzkę Wydziału na Nowy Kampus i dalsze prace związane z konfiguracją urządzeń sieciowych i polityk dostępu, w roku akademickim 2015/2016 możliwe jest korzystanie z serwera WWW Studenckiej Pracowni Komputerowej na potrzeby publikacji prac dyplomowych. Warunkiem jest akceptacja bieżącej konfiguracji - zmiany konfiguracji nie są możliwe.
  • Kontakt: Piotr Oramus (tel. 4559, e-mail: piotr.oramus@uj.edu.pl).