Wyposażenie pracowni - zdjęcia

Pracownia A (G-1-03)

Pracownia B (G-1-04)

Pracownia C (G-1-05)

Pracownia D (G-1.-07)

Pracownia E (G-1-08)

Pracownia F (G-1-09)

Pracownia G (G-1-10)

Pracownia H (F-1-10)

Pracownia J (F-1-08)