Używanie Linux-owych aplikacji z GUI w systemie Windows

1. Instalujemy X serwer dla systemu Windows (np. VcXsrv).

2. Instalujemy klienta protokołu SSH (np. putty)

3. Uruchamiamy X serwer

4. Konfigurując opcje połączenia klienta SSH z serwerem docelowym (np. spk-ssh.if.uj.edu.pl) koniecznie zaznaczamy "X11 forwarding"

5. Łączymy się ze zdalnym serwerem.

6. W terminalu (putty) uruchamiamy aplikacje z GUI. Podajemy po prostu jej nazwę. Np. xclock