Oprogramowanie

Na komputerach nalezacych do studenckich Pracowni Komputerowych zainstalowany jest Linux dystrybucji Debian 7 (Wheezy). Wersja 64-ro bitowa. Zainstalowane są kompilatory C/C++/Java (wersja 6, 7 i 8)/Fortran/CUDA. Przedlądarki: Iceweasel (Firefox), Opera, Google Chrome. Środowiska graficzne: Gnome, Gnome wersja klasyczna (domyślne), KDE.  

W katalogu: /app/Java znajduje się NetBeans 8.0.1, Eclipse for Java, idea-IC-135.1230, Oracle JDK 7 i 8. IntelliJ IDEA ma wymuszone używanie środowiska JDK Oracle w wersji 8; zmianę wersji Java można wymusić ręcznie ustawiając zmienną środowiskową IDEA_JDK na ścieżkę do katalogu zawierającego preferowane środowisko Java.

W katalogu: /app/Cpp znajduje sie Eclipse dla C/C++ oraz środowisko gcc w wesji 4.9.2.  Aby kompilować za pomocą kompilatorów wersji 4.9.2 należy w shellu Bash wykonać polecenie source gcc-4.9.2

W katalogu: /app/Cpp/gcc5.3.0 jest dostępny kompilator GNU GCC wersja 5.3.0. Uaktywnienie tego kompilatora nastepuje po wykonaniu polecenia: source /app/Cpp/gcc5.3.0/activate

Aktualnie instalowana jest wersja 0014 (od 01.10.2016).

Zmiany wprowadzone w wersji 0014
 • aktualizacje bezpieczeństwa
 • zainstalowano python, pip, pybot
Zmiany wprowadzone w wersji 0013
 • aktualizacje bezpieczeństwa
Zmiany wprowadzone w wersji 0012
 • aktualizacje bezpieczeństwa
Zmiany wprowadzane w wersjii 0011 
 • Aktualizacja pakietów
 • matplotlib (dostępny od 03.03.2015 na maszynie dostępowej)
 • emacs (dostępny od 03.03.2015 na maszynie dostępowej)

Zmiany wprowadzone do wersji 0010 (od 07.11.2014)

 • Instalacja qgit, jigit, git-gui, easygit
 • Instalacja texlive-fonts-extra, texlive-lang-english
 • Instalacja eclipse (wersja z dystrybucji Debian/Wheezy)
 • Instalacja libpng12-dev, libopencv-dev, python-opencv, opencv-doc, blender
 • Instalacja RStudio
 • Aktualizacja zainstalowanych pakietów w tym jądra systemu Linux
 • Jądro i initrd ładowane na stacje poprzez http.

Zmiany wprowadzone do wersji 0009 (od 17.10.2014)

 • Instalacja python-pygame (wersja 1.9.1)
 • Instalacja scidavis
 • Instalacja svn-workbench
 • Aktualizacja zainstalowanych pakietów

Zmiany wprowadzone do wersji 0008 (od 10.10.2014)

 • Instalacja pakietów: vim-nox, vim-gtk, grace (zgłosznie odebrane 07.10.2014)
 • Instalacja pakietów: octave-doc, libgd2-xpm-dev, libcairo2-dev, libcairo2-doc, libopenscenegraph-dev, openscenegraph, openscenegraph-doc, openscenegraph-examples (zgłoszenie odebrane 08.10.2014)
 • Instalacja pakietów: vim-gnome, gnome-mplayer, gnome-colors
 • Tło logowania z kodem QR prowadzącym do strony studenckiej pracowni komputerowej
 • Poprawki bezpieczeństwa, aktualizacja CUDA

Zmiany wprowadzone w wersji 0007 (od 06.10.2014)

 • Instalacja pakietu: GNU R (zgloszenie z dnia 03.10.2014)
 • Instalacja pakietu: ROOT (zgloszenie z dnia 03.10.2014)
 • Automatyczne wyłączanie komputerów w nocy