Podstawowe informacje dla użytkowników systemu Linux

Poniżej zawarto podstawowe informacje ważne dla (nowych) użytkowników systemu Linux

Konto

Konto utworzone w systemie Linux działa na wszystkich komputerach Studenckich Pracowni Komputerowych Wydziału.

Na wszystkich tych komputerach użytkownik ma dostęp do swojego katalogu domowego. Plik zapisany na jednej maszynie jest automatycznie widoczny na wszystkich pozostałych. 

Kończenie pracy.

Po zakończeniu pracy należy się wylogować. Samo "zablokowanie ekranu" nie wystarcza, ponadto przeszkadza w użyciu komputera przez 
następnego użytkownika.  Pozostawienie dostępu do swojego konta lub sesji w stanie zablokowanego ekranu, może spowodować problemy.

Hasło

Hasło początkowe należy zmienić. Służy do tego komenda yppasswd. O jakość i tajność hasła należy dbać we własnym, dobrze pojętym interesie.

Quota

W systemie działa mechanizm ograniczający ilość miejsca zajmowanego przez pliki jednego użytkownika. W tej chwili jest to 1000MB na użytkownika. Nie jest to dużo, a w chwili osiągnięcia tego limitu zapis na dysku sieciowym jest blokowany. Ilość zajętego miejsca można sprawdzić wydając polecenie quota
Do sprawdzenia ilości miejsca zajmowanego przez poszczególne katalogi służy polecenie du (ew. z parametrem --max-depth=1 ograniczającym szczegółowość
uzyskiwanych informacji).

Z uwagi na niewielką ilość miejsca na dysku sieciowym proszę bardzo uważać z jednoczesnym używaniem różnych przeglądarek internetowych - każda z nich tworzy własny katalog cache i zajmuje cenne MB miejsca.

System operacyjny.

Komputery na pracowniach komputerowych używają systemu Debian w wersji 7.
Wszystkie Linux-y instalowane są z jednego obrazu systemu, posiadają więc identyczny zestaw aplikacji i konfigurację.