Współdzielenie plików

Wprowadzony został mechanizm współdzielenia/udostępniania plików.

Pliki umieszczone w katalogu /common stają się natychmiast widoczne na wszystkich komputerach Pracowni. Każdy użytkownik ma prawo do odczytu. 

Serwer obsługujący katalog /common podłączany jest do stacji dopiero w chwili użycia - możliwe jest więc pewne (kilka sekund) opóźnienie w działaniu usługi. Pliki umieszczone w /common nie są archiwizowane, są za to automatycznie, co jakiś czas, kasowane. Pojemność /common to około 1.5GB.

Podstawowe informacje o użyciu /common znajdują się z samym katalogu. Bardzo proszę je przeczytać!