Dostęp poprzez SSH

Dostęp do kont w systemie Linux możliwy jest za pomocą protokołu SSH.

Nazwa maszyny dostępowej to: spk-ssh.if.uj.edu.pl

Adres IP maszyny dostępowej to: 149.156.43.64

Adres IP maszyny dostępowej dla połączeń z sieci pracowni komputerowych: 172.30.24.11

Proszę zwracać uwagę na podawanie poprawnych haseł. Kilkakrotna błędna próba logowania kończy się czasową blokadą adresu IP, z którego podejmowane były próby połączenia. Ponadto, serwer znajduje się w strefie ograniczonego zaufania - można się z nim połączyć, ale połączenia, których to on jest źródłem są blokowane.