Dla Studentów: Regulamin

 1. Pracownia przeznaczona jest dla wszystkich studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 2. Konta na serwerach Studenckiej Pracowni Komputerowej ważne są przez jeden rok akademicki. Aktualizacja na kolejny rok następuje do 30 października i wymaga kontaktu z panem Jerzym Reszką.
 3. Student mający prawo do korzystania z zasobów Studenckiej Pracowni Komputerowej nie może tego prawa udostępniać osobom trzecim, nawet zaufanym.
 4. Kategorycznie zabrania się dokonywania zmian ustawień sieci, uruchamiania w ramach zajęć serwisów, które mogą zdestabilizować działanie sieci Pracowni.
 5. Studencka Pracownia Komputerowa przeznaczona jest wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych. W szczególności zabrania się:
 • wykorzystywania zasobów Pracowni do prowadzenia działalności komercyjne,j
 • instalowania i uruchamiania pirackich kopii jakiegokolwiek oprogramowania,
 • instalowania i uruchamiania gier, szczególnie sieciowych,
 • przeprowadzania wszelkich prób związanych z bezpieczeństwem sieci lokalnych i internetu,
 • naruszania zasad obowiązujących w międzynarodowej wspólnocie Internetu.
 1. Drukowanie na drukarkach Pracowni jest ograniczone do 50 kartek/semestr. Zwiększenie limitu jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez pana Jerzego Reszkę i przekazaniu mu odpowiedniej ilości czystego papieru. Osobom przekraczającym limit bez jego zwiększenia zostanie zablokowana możliwość drukowania.
 2. Na terenie Pracowni zabrania się spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu.
 3. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, student może stracić prawo do korzystania z pracowni, w szczególnie drastycznych przypadkach, z całości zasobów Studenckiej Pracowni Komputerowej ze skutkiem natychmiastowym.

Koordynator Studenckiej Pracowni Komputerowej
dr Grzegorz Surówka