Dla Wykładowców: Projekty/Doposażenie SPK

 1. Jeśli mają Państwo pomysły, gotowe projekty lub fundusze mogące przyczynić się do rozwoju Studenckiej Pracowni Komputerowej poprzez:
  1. doposażenie/wymianę/unowocześnienie sprzętu,
  2. budowę nowych pracowni specjalistycznych,
  3. rozwój/wprowadzenie nowych zajęć,
  proszę o wcześniejszą informację i/lub konsultacje.
 2. Informacja/konsultacje są konieczne ze względu na następujące aspekty działania Studenckiej Pracowni Komputerowej, które powinny być koordynowane:

  1. udział w wielu różnych projektach/pozyskiwaniu finansowania z wielu źródeł,
  2. kompatybilność sprzętu,
  3. wspólna administracja.
 3. Konsultacja projektów służy także poprawie ich jakości, a także ułatwieniom proceduralnym (know-how, BZP, gotowe formatki). By zrealizować swój pomysł zasadniczo wystarczy spisana motywacja. Projekt/Dofinansowanie można dopasować.

 4. W przypadku projektów/zakupów sprzętu komputerowego wspólnie z innymi wydziałami UJ, lub realizowanych wyłącznie na ich rzecz obowiązkowa jest ich konsultacja z Dziekanem Wydziału FAIS.

Koordynator Studenckiej Pracowni Komputerowej:
dr Grzegorz Surówka, grzegorz.surowka@uj.edu.pl, tel. 5590, pokój 085A