Migracja ibisnet-a

W dniu 15.03.2013 nastąpiła migracja serwerka ibisnet2.if.uj.edu.pl na nową maszynę. Od tej chwili ibisnet2 działa na maszynie wirtualnej. Z uwagi na zmianę serwera wygenerowane zostały nowe klucze SSH. U użytkowników, którzy wcześniej używali starej maszyny próba połączenia za pomocą ssh kończy się komunikatami typu: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: POSSIBLE DNS SPOOFING DETECTED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ The RSA host key for ibisnet2 has changed, and the key for the according IP address 149.156.160.187 has a different value. This could either mean that DNS SPOOFING is happening or the IP address for the host and its host key have changed at the same time. Offending key for IP in /home/USERNAME/.ssh/known_hosts:numer_linii @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that the RSA host key has just been changed. The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is cb:7b:e2:5f:b4:45:ff:ff:c7:f4:88:ed:9b:78:d8:c4. Please contact your system administrator. Add correct host key in /home/USERNAME/.ssh/known_hosts to get rid of this message. Offending key in /home/USERNAME/.ssh/known_hosts:numer_linii RSA host key for ibisnet2 has changed and you have requested strict checking. Host key verification failed. Rozwiązanie problemu: z pliku known_hosts należy usunąć linijkę ze starym kluczem. Numer linijki do usunięcia (numer_linii) znajduje się w komunikacie ssh.

Tags: