Dla Wykładowców: Prowadzenie Zajęć na SPK

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w Studenckiej Pracowni Komputerowej są odpowiedzialni za
  1. wcześniejsze przygotowanie sobie miejsca pracy,
  2. efekty pracy studentów, w tym za wszelkie zmiany ustawień sieci oraz uruchamiane w ramach zajęć serwisy, które powinny być nadzorowane, a po skończonych zajęciach dezaktywowane,
  3. doprowadzenie pracowni do porządku po zajęciach.

Dla Studentów: Regulamin

 1. Pracownia przeznaczona jest dla wszystkich studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 2. Konta na serwerach Studenckiej Pracowni Komputerowej ważne są przez jeden rok akademicki. Aktualizacja na kolejny rok następuje do 30 października i wymaga kontaktu z panem Jerzym Reszką.
 3. Student mający prawo do korzystania z zasobów Studenckiej Pracowni Komputerowej nie może tego prawa udostępniać osobom trzecim, nawet zaufanym.

Dla Wykładowców: Projekty/Doposażenie SPK

 1. Jeśli mają Państwo pomysły, gotowe projekty lub fundusze mogące przyczynić się do rozwoju Studenckiej Pracowni Komputerowej poprzez:
  1. doposażenie/wymianę/unowocześnienie sprzętu,
  2. budowę nowych pracowni specjalistycznych,
  3. rozwój/wprowadzenie nowych zajęć,
  proszę o wcześniejszą informację i/lub konsultacje.

Migracja ibisnet-a

W dniu 15.03.2013 nastąpiła migracja serwerka ibisnet2.if.uj.edu.pl na nową maszynę. Od tej chwili ibisnet2 działa na maszynie wirtualnej. Z uwagi na zmianę serwera wygenerowane zostały nowe klucze SSH. U użytkowników, którzy wcześniej używali starej maszyny próba połączenia za pomocą ssh kończy się komunikatami typu: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: POSSIBLE DNS SPOOFING DETECTED!

Tags: 

Powstała galeria zdjęć pracowni

Zapraszamy do galerii. http://149.156.64.171/SPKFAIS/node/3

Nowa strona SPK

Startuje nowa strona Studenckiej Pracowni Komputerowej

Subscribe to Studencka Pracownia Komputerowa RSS